ČLENSKÁ SCHŮZE

PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA STANOVILO, ŽE SE V LETOŠNÍM ROCE ČLENSKÁ SCHŮZE BUDE KONAT MIMO ZASEDÁNÍ, FORMOU TZV. PER ROLLAM. PODKLADY DOSTANE KAŽDÝ ČLEN POŠTOU.

Žádáme členy družstva, aby souhlas s návrhem na schválení rozhodnutí členské schůze doručili zpět do družstva nejpozději do 15 dnů od doručení dopisu.

Archivy