Zemědělské obchodní družstvo Roztoky – Kruh se zabývá zemědělskou činností. Hospodaří na cca 660 ha půdy, z čehož orné půdy je 360 ha a 300 ha je trvalých travních porostů.

V živočišné výrobě převládá chov skotu s tržní produkcí mléka. V rostlinné výrobě pěstuje obilniny a olejniny. Pro svou potřebu si vytváří vlastní krmivovou základnu.

Družstvo je členem Zemědělského svazu ČR.

Archivy